Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres

For å møte fremtidens utfordringer må vi fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det blir ikke ett stort hamskifte, men stadige endringer. Skal vi få det til, må vi skape en kultur for kontinuerlig forbedring. En kultur hvor det stilles spørsmål ved etablerte rutiner og regler og om vi oppnår de resultatene vi ønsker.

Les dokumentet

Mennesker i en gågate, med fokus på en ung kvinne som går med en veske over skulderen.