Offentliggjøring av nasjonale prøver

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En arbeidsgruppe har sett på forhold rundt offentliggjøringen og oppfølgingen i skolen av nasjonale prøver. Lisbet Rugtvedt – statssekretær i Kunnskapsdepartmentet har ledet gruppen som leverte sluttrapport juni 2009.

En arbeidsgruppe har sett på forhold rundt offentliggjøringen og oppfølgingen i skolen av nasjonale prøver. Lisbet Rugtvedt – statssekretær i Kunnskapsdepartmentet har ledet arbeidet som leverte sluttrapport juni 2009.

Last ned rapporten her (pdf)