Omstilling og utvikling i norske kommuner. Mye skrik og lite ull?

Har kommunene gjennomført reformer som har bidratt til et bedre lokaldemokrati, som har styrket brukernes posisjon og forbedret tjenestetilbudet? Rapporten forsøker å svare på spørsmålet ved å kartlegge kommunenes initiativ til omstilling og utvikling de seneste 10-15 årene. Rapporten er utarbeidet av Handelshøyskolen BI på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet

Har kommunene gjennomført reformer som har bidratt til et bedre lokaldemokrati,
som har styrket brukernes posisjon og forbedret tjenestetilbudet? Rapporten
forsøker å svare på spørsmålet ved å kartlegge kommunenes initiativ til omstilling
og utvikling de seneste 10-15 årene. Rapporten er utarbeidet av Handelshøyskolen BI på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.