Dokument

Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - videreutviklet nullvekstmål

Brev om endringene som vil gjelde det videre arbeidet med byvekstavtaler i de ni største byområdene.

Les brevet (pdf)