Oppfølging av handlingsromrapporten- status per juni 2010

Handlingsromgruppa la fram sin rapport den 25.februar. KD har i løpet av våren 2010 startet oppfølging av flere av anbefalingene i rapporten. Nedenfor gis en kort oversikt over KD` s arbeid med å følge opp noen av anbefalingene.”

Handlingsromgruppa la fram sin rapport den 25.februar. KD har i løpet av våren 2010 startet oppfølging av flere av anbefalingene i rapporten. Nedenfor gis en kort oversikt over KD`s arbeid med å følge opp noen av anbefalingene.

Les status for oppfølgingen av rapporten handlingsrom for kvalitet her