Oppfordring til samarbeid med frivillige organisasjoner

Les brevet til alle landets kommuner her.