Opphevelse av kongelig resolusjon 19. september 2003 om endring av regioninndeling for Mattilsynet

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne kongelige resolusjonen å oppheve kongeligresolusjon 19. september 2003 om endring av regioninndeling for Mattilsynet.