Historisk arkiv

Regioninndeling for Mattilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I statsråd 19. desember ble Kongelig Resolusjon av 19. september 2003 om endring av regioninndeling for Mattilsynet opphevet.

Det vil heretter være opp til administrativt ansvarlig departement i samråd med de andre fagansvarlige departementene, å tilpasse Mattilsynets regioninndeling.