Opprydding i akvakulturnæringen

I mandatet, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidsgruppen bedt om å utarbeide forslag til praktiske løsninger på: 1) håndtering av anlegg/utstyr hvor driften er opphørt og oppryddingsplikten ikke er gjennomført 2) etablering av ordning for å sikre fremtidig opprydding på lokalitetene

Last ned rapporten: Opprydding i akvakulturnæringen med spesiell vekt på blåskjellanlegg (pdf-format)

I mandatet, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidsgruppen bedt om å utarbeide forslag til praktiske løsninger på:
1) håndtering av anlegg/utstyr hvor driften er opphørt og oppryddingsplikten ikke er gjennomført
2) etablering av ordning for å sikre fremtidig opprydding på lokalitetene