Ot.prp. nr. 10 (1997-98)

Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget