Ot.prp. nr. 10 (2008-2009)

Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen)

Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget