Ot.prp. nr. 100 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget