Ot.prp. nr. 107 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Les dokumentet

Konvergens mv.

Følg proposisjonen på Stortinget