Ot.prp. nr. 11 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel)

Om lov om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget