Ot.prp. nr. 16 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om endring i lov 21. juni 1963 nr. 17 om drift av apotek m.v.

Om lov om endring i lov 21. juni 1963 nr. 17 om drift av apotek m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget