Ot.prp. nr. 18 (1999-2000)

Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner

Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget