Ot.prp. nr. 19 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon)

Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget