Ot.prp. nr. 19 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr)

Om lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget