Ot.prp. nr. 20 (2006-2007)

Om lov om endringer i skatteloven mv.

Om lov om endringer i skatteloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget