Ot.prp. nr. 21 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget