Ot.prp. nr. 26 (1997-98)

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget