Ot.prp. nr. 3 (1997-98)

Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget