Ot.prp. nr. 33 (1998-99)

Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann mv

Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget