Ot.prp. nr. 38 (1999-2000)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2000)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2000)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget