Ot.prp. nr. 38 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget