Ot.prp. nr. 38 (2008-2009)

Om lov om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen)

Om lov om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget