Ot.prp. nr. 39 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget