Ot.prp. nr. 4 (2004-2005)

Om lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)

Om lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget