Ot.prp. nr. 41 (2004-2005)

Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget