Ot.prp. nr. 42 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Om lov om endringer i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget