Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)

Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget