Ot.prp. nr. 49 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget