Ot.prp. nr. 49 (2005-2006)

Om lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister)

Om lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget