Ot.prp. nr. 5 (1999-2000)

Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget