Ot.prp. nr. 50 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget