Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 51 (1998-99)

Om lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler

Om lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget