Ot.prp. nr. 53 (1998-99)

Om lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget