Ot.prp. nr. 54 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde mv

Om lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget