Ot.prp. nr. 58 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 28 mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Om lov om endringar i lov 28 mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget