Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om toll og vareførsel (tolloven)

Om lov om toll og vareførsel (tolloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget