Ot.prp. nr. 60 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Om lov om endringer i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget