Ot.prp. nr. 63 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting

Les dokumentet

(Sponsing i kringkasting)

Følg proposisjonen på Stortinget