Ot.prp. nr. 69 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Om lov om endringer i lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget