Ot.prp. nr. 70 (2007-2008)

Om lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Om lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.
(gjennomføring av ILO konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget