Ot.prp. nr. 72 (1997-98)

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget