Ot.prp. nr. 75 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget