Ot.prp. nr. 76 (1998-99)

Om midlertidig lov om forholdet til allmennaksjeloven mm i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA

Om midlertidig lov om forholdet til allmennaksjeloven mm i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget