Ot.prp. nr. 77 (2003-2004)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget