Ot.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget