Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget